Czas rozp. osz. ener.

Można ustawić czas, po którym nastąpi automatyczne wyłączenie zasilania.

  1. MENU(Ustawienia) → [Czas rozp. osz. ener.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

30 min./5 min./2 min./1 min.

Uwaga

  • W przypadku zasilania urządzenia przez USB, podczas odtwarzania pokazów slajdów, nagrywania filmów albo po podłączeniu do komputera lub telewizora, funkcja oszczędzania energii nie jest uruchamiana.