AF priorytet oczu

Gdy przycisk jest wciśnięty, aparat ustawia ostrość na oczy danej osoby.

 1. MENU → (Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne] → odpowiedni przycisk, po czym przypisz funkcję [AF priorytet oczu] do tego przycisku.
 2. Skieruj aparat na twarz osoby i naciśnij przycisk, do którego przypisałeś funkcję [AF priorytet oczu].
 3. Trzymając wciśnięty ten przycisk, naciśnij przycisk migawki.

Wskazówka

 • W przypadku ustawiania w aparacie ostrości oczu, wokół oczu wyświetlana jest ramka detekcji. Po ustawieniu trybu ostrości [Pojedynczy AF] lub [Automatyczny AF] i przy nieruchomym obiekcie, ramka ta zniknie po pewnym czasie.

Uwaga

 • Jeśli aparat nie może wykryć twarzy danej osoby, nie można korzystać z funkcji [AF priorytet oczu].
 • W pewnych sytuacjach korzystanie z funkcji [AF priorytet oczu] może być niemożliwe, np. gdy w pozycji [Tryb ostrości] ustawiono opcję [Ostrość ręczna].
 • Funkcja [AF priorytet oczu] może nie działać zbyt dobrze w następujących sytuacjach:
  • Gdy dana osoba nosi okulary przeciwsłoneczne.
  • Gdy grzywka zasłania oczy danej osoby.
  • Przy słabym oświetleniu lub pod światło.
  • Gdy oczy są zamknięte.
  • Gdy dana osoba jest w cieniu.
  • Gdy dana osoba jest poza obszarem ostrości.
  • Gdy dana osoba za bardzo się rusza.
 • Gdy dana osoba za bardzo się rusza, ramka detekcji może nie być prawidłowo wyświetlana wokół oczu.
 • Gdy pokrętło trybu jest ustawione w pozycji (Film) lub , albo podczas nagrywania filmu, funkcja [AF priorytet oczu] jest niedostępna.