Prz. Własne (zdjęcie/film/odtwarzanie)

Do wybranego przycisku można przypisać wybraną funkcję.

Niektóre funkcje są dostępne tylko po ich przypisaniu do przycisku ustawień własnych. Przykładowo, po przypisaniu funkcji [AF priorytet oczu] w pozycji [Przycisk środkowy] w przypadku [Prz. Własne], funkcję [AF priorytet oczu] można łatwo przywołać po prostu naciśnięciem środkowej części pokrętła sterowania w trakcie rejestrowania obrazu.

 1. MENU(Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne], [Prz. Własne] lub [Prz. Własne].
 2. Wybierz przycisk, do którego chcesz przypisać tę funkcję na ekranie wyboru, i naciśnij środkową część pokrętła sterowania.
  • Przyciski, którym można przypisać funkcje, różnią się w przypadku opcji [Prz. Własne], [Prz. Własne] i [Prz. Własne].
  • Wybrane funkcje można przypisać do poniższych przycisków.

   1. Pierścień sterujący
   2. Przycisk Fn/
   3. Przycisk środkowy/Przycisk w lewo/Przycisk w prawo
   4. Przycisk C
 3. Wybierz funkcję do przypisania.
  • Funkcje, które można przypisać, zależą od przycisków.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

Prz. Własne:
Ustawianie funkcji przycisku ustawień własnych używanego podczas wykonywania zdjęć.
Prz. Własne:
Ustawianie funkcji przycisku ustawień własnych używanego podczas nagrywania filmów. Możesz przypisać inną funkcję od tej używanej w przypadku wykonywania zdjęć.
Prz. Własne:
Ustawianie funkcji przycisku ustawień własnych używanego podczas odtwarzania obrazów.