Funkcja zamkn. VF

Pozwala ustawić, czy zasilanie ma zostać wyłączone po schowaniu wizjera.

  1. MENU → (Ustawienia) → [Funkcja zamkn. VF] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WYŁ. zasilania:
Wyłączanie zasilania po schowaniu wizjera.
Nie WYŁĄCZA zasil.:
Zasilanie nie jest wyłączane po schowaniu wizjera.