Standard. obsz. ostr.

Przypisanie funkcji [Standard. obsz. ostr.] do odpowiedniego przycisku ustawień własnych pozwala przywoływać przydatne funkcje, na przykład szybkie przesuwanie ramki ostrości itp., w zależności od ustawień obszaru ostrości.

  1. MENU → (Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne] → odpowiedni przycisk, po czym przypisz funkcję [Standard. obsz. ostr.] do tego przycisku.
    • Aby skorzystać z funkcji [Standard. obsz. ostr.] podczas filmowania, wybierz MENU → (Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne] → odpowiedni przycisk, a następnie przypisz funkcję [Standard. obsz. ostr.] do tego przycisku.
  2. Naciśnij przycisk, do którego przypisana jest funkcja [Standard. obsz. ostr.].
    • To, co można zrobić naciśnięciem tego przycisku, zależy od ustawień w pozycjach [Obszar ostrości] i [Śr. AF z podążaniem].
Przy ustawieniu [Strefa], [Elast. punktowy] lub [Roz. elast. punktowy] w pozycji [Obszar ostrości]:
Naciśnięcie tego przycisku pozwala przesunąć pozycję ramki ostrości stronami góra/dół/lewo/prawo pokrętła sterowania.
Gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono opcję [Szeroki] lub [Środek]:
  • Gdy w pozycji [Śr. AF z podążaniem] ustawiono opcję [WŁ.], funkcja [Śr. AF z podążaniem] jest uruchamiana naciśnięciem tego przycisku. Aparat wykrywa obiekt znajdujący się na środku ekranu i rozpoczyna śledzenie po naciśnięciu środkowej części pokrętła sterowania. Naciśnięcie tego przycisku w trakcie śledzenia obiektu anuluje śledzenie.

Uwaga

  • Funkcji [Standard. obsz. ostr.] nie można ustawić na [Przycisk w lewo] lub [Przycisk w prawo].