Pr. tw. w pom. wiel.

Ustawianie, czy aparat ma mierzyć jasność w oparciu o wykryte twarze, gdy w pozycji [Tryb pomiaru] ustawiono opcję [Wielopunktowy].

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Pr. tw. w pom. wiel.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Aparat mierzy jasność w oparciu o wykryte twarze.
WYŁ.:
Aparat mierzy jasność przy użyciu ustawienia [Wielopunktowy] bez wykrywania twarzy.

Uwaga

  • W trybie rejestrowania obrazu [Inteligentna auto] lub [Lepsza automatyka], w pozycji [Pr. tw. w pom. wiel.] na stałe jest ustawiona opcja [WŁ.].