Lista ikon na ekranie

Wyświetlane elementy i ich rozmieszczenie prezentowane poniżej mają charakter poglądowy. Faktyczny wygląd ekranu może odbiegać od przedstawionego.

Ikony na ekranie rejestrowania obrazów

Tryb monitora

Tryb wizjera

 1. Tryb fotografowania/Rozpoznawanie ujęcia
  P P* A S M
  Tryb fotografowania
  Numer rejestru
  Ikony rozpoznania sceny
  Wybór sceny
 2. Ustawienia aparatu
  NO CARD
  Stan karty pamięci
  100
  Pozostała liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć
  Zapisywanie danych / Liczba pozostałych obrazów do zapisu
  PRZECHWYT.
  Przechwytywanie zdjęć
  Nie można rejestrować zdjęć
  Automat. Dual Rec
  Proporcje zdjęć
  20M / 18M / 17M / 13M / 10M / 7.5M / 6.5M / 5.0M / 4.2M / 3.7M / VGA
  Rozmiar obrazu zdjęć
  RAW
  Rejestrowanie RAW
  X.FINE FINE STD
  Jakość JPEG
  XAVC S 4K XAVC S HD AVCHD
  Format plików filmowych
  Ustawienie zapisu filmów
  120p 100p 60p 50p 60i 50i 30p 25p 24p
  Szybkość klatek filmów
  Nagryw. proxy
  240fps 250fps 480fps 500fps 960fps 1000fps
  Szybkość klatek w przypadku rejestrowania HFR
  Ładowanie lampy błyskowej
  Efekt ustawień Wył.
  Wspomaganie AF
  SteadyShot wył./wł., Ostrzeżenie o drganiach aparatu
  Inteligentny zoom/Wyr. zoom obr./Zoom cyfrowy
  ×2.0
  Zoom cyfrowy
  Zdalne sterow. PC
  Jasne monitorow.
  Ikona nakładania
  Brak zapisu dźwięku filmów
  Poz. odn. mikrofonu Niski
  Reduk. szumu wiatru
  Zapis informacji o prawach autorskich włączony
  Czas NAGRYW.
  Asysta wyś. Gamma
  Zdjęcie dotykowe
  Anuluj ostrość
  Anuluj AF z podążaniem
  Ostrość punktu
  Wykonywanie procedury [Ostrość punktu]
  Aktywna funkcja NFC
  Dostępne połączenie Bluetooth / Niedostępne połączenie Bluetooth
  Połączono ze smartfonem / Nie połączono ze smartfonem
  Uzyskiwanie informacji o lokalizacji / Informacji o lokalizacji nie można uzyskać
  Tryb samolotowy
  Ostrzeżenie przed przegrzaniem
  20 s
  Pozostały czas nagrywania po wyświetleniu ostrzeżenia o przegrzaniu
  Plik bazy danych zapełniony / Błąd pliku bazy danych
 3. Akumulator
  Poziom naładowania akumulatora
  Ostrzeżenie naładowania akumulatora
  Zasilacz USB
 4. Ustawienia rejestrowania obrazów
  Tryb pracy
  Tryb błysku/Red.czerw.oczu
  ±0.0
  Korekcja błysku
  Tryb ostrości
  Obszar ostrości
  JPEG RAW RAW+J
  Format pliku
  Tryb pomiaru
  7500K A5 G5
  Balans bieli (automatyczny, fabryczny, automatyczny pod wodą, niestandardowy, temperatura barw, filtr kolorów)
  Opt. D-Range/Auto HDR
  +3 +3 +3
  Strefa twórcza/Kontrast, nasycenie, wyrazistość


  Wskaźnik czułości wykrywania uśmiechu

  Efekt wizualny
  Prioryt. twarzy w AF
  Zdj. z uśmiechem

  Profil zdjęcia
  Typ migawki
 5. Wskaźnik ostrości/ustawienia ekspozycji
  Wskaźnik ostrości
  1/250
  Szybkość migawki
  F3.5
  Wartość przysłony
  Kompensacja ekspozycji/Pomiar ręczny
  ISO400
  ISO AUTO
  Czułość ISO
  Blokada AE
 6. Poradniki/inne
  AF z podążaniem
  Anuluj AF z podążaniem
  Informacje pomocnicze dla funkcji Śledzenie AF
  Anuluj ostrość
  Informacje pomocnicze dla anulowania ustawiania ostrości
  Tryb gotowości fotograf.
  Ustawienie fotografow.
  Informacje pomocnicze dla rejestrowania HFR
  Przełącz Av/Tv
  Informacje pomocnicze dla przełączania wartości przysłony i czasu otwarcia migawki


  Wskaźnik bracketingu

  Obszar pomiaru punktowego
  C:32:00
  Wskazania autodiagnostyki


  Przewodnik ustawień ekspozycji

  Wskaźnik czasu otwarcia migawki
  Wskaźnik przysłony
  Histogram
  Poziomica cyfrowa
  STBY REC
  Gotowość do nagrywania filmu/Trwa nagrywanie filmu
  0:12
  Czas nagrywania filmu (minuty: sekundy)
  Funkcja pierścienia sterowania
  Funkcja pokrętła sterowania
  Sterowanie REC
  00:00:00:00
  Kod czasowy (godziny: minuty: sekundy: klatki)
  00 00 00 00
  Bit użytkownika

Ikony na ekranie odtwarzania

Ekran odtwarzania pojedynczego obrazu

Ekran histogramu

 1. Podstawowe informacje
  Tryb oglądania
  Klasyfikacja
  Ochrona
  DPOF
  Ustawiony DPOF
  Automatyczne kadrowanie obiektu
  3/7
  Numer pliku/Liczba zdjęć w trybie podglądu
  Aktywna funkcja NFC
  Poziom naładowania akumulatora
  Grupa zdjęć seryjnych
  Z uwzględnieniem filmu proxy
 2. Ustawienia aparatu

  Informacje w rozdziale „Ikony na ekranie rejestrowania obrazów”

 3. Ustawienia rejestrowania obrazów
  Błąd efektu wizualnego
  Błąd Auto HDR
  HLG
  Rejestrowanie HDR (Hybrid Log-Gamma)

  Informacje na temat innych ikon wyświetlanych w tym obszarze można znaleźć w rozdziale „Ikony na ekranie rejestrowania obrazów”.

 4. Informacje o obrazie


  Informacje o szerokości/długości geograficznej

  Informacje o prawach autorskich do obrazu
  2018-1-1 10:37PM
  Data nagrania
  100-0003
  Numer folderu - Numer pliku
  Histogram (Luminancja/R/G/B)