Blokada AE

Gdy kontrast pomiędzy obiektem i tłem jest wysoki, np. przy robieniu zdjęcia pod światło lub zdjęcia obiektu w pobliżu okna, należy zmierzyć poziom światła w punkcie, gdzie obiekt wydaje się mieć właściwą jasność i zablokować ekspozycję przed wykonaniem zdjęcia. Aby zmniejszyć jasność obiektu, zmierz światło w punkcie, który jest jaśniejszy od obiektu i zablokuj ekspozycję całego zdjęcia. Aby zwiększyć jasność obiektu, zmierz światło w punkcie, który jest ciemniejszy od obiektu i zablokuj ekspozycję całego zdjęcia.
  1. MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne] lub [Prz. Własne] → odpowiedni przycisk, po czym przypisz [Przełącz.AEL] do tego przycisku.
  2. Ustaw ostrość w punkcie, według którego ustawiana jest ekspozycja.
  3. Naciśnij przycisk, do którego przypisano funkcję [Przełącz.AEL].
    Ekspozycja zostanie zablokowana i pojawi się symbol (blokada AE).
  4. Ponownie ustaw ostrość na obiekcie i naciśnij przycisk migawki.
    • Aby anulować blokadę ekspozycji, naciśnij przycisk, do którego przypisano funkcję [Przełącz.AEL].

Wskazówka

  • Po wybraniu funkcji [Blokada AEL] w pozycji [Prz. Własne] lub [Prz. Własne], ekspozycja będzie zablokowana tak długo, jak długo przytrzymywany jest ten przycisk. Funkcji [Blokada AEL] nie można ustawić na [Przycisk w lewo] lub [Przycisk w prawo].

Uwaga

  • Opcje [ Blokada AEL] i [Przeł.AEL] nie są dostępne w przypadku korzystania z innych funkcji zoomu niż zoom optyczny.