Korzystanie z pokrętła sterowania

  • Ustawienia można wybierać obracając pokrętło sterowania lub naciskając jego strony góra/dół/lewo/prawo. Zatwierdzanie wyboru odbywa się przez naciśnięcie środkowej części pokrętła sterowania.
  • Funkcje DISP (Ustawienie wyświetlania), (Kompens.eksp.), / (Tryb pracy) i (Tryb błysku) są przypisane do górnej/dolnej/lewej/prawej strony pokrętła sterowania. Dodatkowo, wybrane funkcje można przypisać do lewej/prawej strony oraz do środkowej części pokrętła sterowania.
  • Podczas odtwarzania można wyświetlić następny/poprzedni obraz naciskając prawą/lewą stronę pokrętła sterowania lub obracając pokrętło sterowania.