Ustawienia HDMI: Wyj. audio HDMI (film)

Gdy aparat jest podłączony do zewnętrznego urządzenia, na przykład do telewizora, za pośrednictwem przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie), dźwięk przechwytywany przez mikrofon aparatu jest wysyłany do urządzenia zewnętrznego podczas filmowania i w trybie gotowości. Podczas rejestrowania obrazu można sprawdzać zarówno obraz jaki dźwięk z urządzenia zewnętrznego.

Gotowość do filmowania

Jest to stan przed rozpoczęciem filmowania, które uruchamiane jest naciśnięciem przycisku MOVIE, po obróceniu pokrętła trybu do pozycji (Film) i ustawieniu wartości czasu otwarcia migawki i przysłony. Na ekranie wyświetlana jest ikona „STBY”.

  1. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia HDMI][Wyj. audio HDMI] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu

WŁ.:
Dźwięk jest wysyłany do zewnętrznego urządzenia.
WYŁ.:
Dźwięk nie jest wysyłany do zewnętrznego urządzenia.

Uwaga

  • Podczas wysyłania dźwięku przez HDMI nie jest generowany żaden dźwięk elektroniczny w trakcie nagrywania filmu lub w momencie jego zakończenia, nawet jeśli w pozycji [Sygnały audio] ustawiono opcję [WŁ.].