Verbinding maken met een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat

Om een gekoppeld apparaat te kunnen gebruiken, moet het verbonden zijn met dit toestel. Sommige gekoppelde apparaten worden automatisch verbonden.

  1. Druk op HOME en raak vervolgens [Settings] aan.
  2. Raak [Bluetooth] aan.
  3. Raak [Bluetooth Connection] en vervolgens [ON] aan.
    Controleer of (BLUETOOTH) oplicht op de statusbalk van het toestel.
  4. Activeer de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat.
  5. Bedien het BLUETOOTH-apparaat om verbinding te maken met dit toestel.
    (mobiele telefoon) of (audio) licht op op de statusbalk.

Verbinding maken met het laatste verbonden apparaat vanaf dit toestel

Wanneer het contact wordt ingeschakeld terwijl het BLUETOOTH-signaal geactiveerd is, zoekt dit toestel naar het BLUETOOTH-apparaat waarmee als laatste verbinding werd gemaakt, en wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht.

Opmerking

  • Tijdens het streamen van BLUETOOTH-audio is het niet mogelijk om vanaf dit toestel verbinding te maken met een mobiele telefoon. Maak in plaats daarvan verbinding met dit toestel vanaf de mobiele telefoon.

Uw stem registreren tijdens handsfree bellen

U dient hiervoor de microfoon (bijgeleverd) te installeren.