De BLUETOOTH-functie kan niet worden gebruikt.

  • Schakel het contact uit. Wacht even en draai het contact vervolgens terug naar de ACC-positie.