DAB-optiefuncties gebruiken

De volgende functies zijn beschikbaar wanneer u (optie) aanraakt op het DAB/DAB+-radioscherm.

[Seek By]

Hiermee kunt u de zoekstand voor zenders instellen: [A-Z] (zoeken op zendernaam), [Station Gp] (zoeken op zendergroep).


[Announce]

Hiermee kunt u DAB-aankondigingen inschakelen door de momenteel geselecteerde bron te onderbreken: [ON], [OFF].
Tijdens een DAB-aankondiging wordt het volume aangepast naar het niveau dat ingesteld is voor TA bij RDS.


[Soft Link]

Hiermee kunt u automatisch zoeken naar en afstemmen op hetzelfde of een gelijkaardig programma wanneer het signaal van het actuele programma te zwak is om te ontvangen: [ON], [OFF].
Met "Hard Link" wordt hetzelfde programma gevolgd; met "Soft Link" wordt een gelijkaardig programma gevolgd.

Soft Link DAB/FM
OFF Alleen Hard Link
ON Hard Link/Soft Link


[Information]

Toont de naam van de momenteel geselecteerde zendergroep, de zendernaam, het PTY-type van de zender enz.


[Antenna Power]

Levert voeding aan de DAB-antenne-ingang: [ON], [OFF].