Audiobestanden kunnen niet worden afgespeeld.

  • USB-apparaten die zijn geformatteerd met andere bestandssystemen dan FAT12, FAT16, FAT32 of exFAT worden niet ondersteund.*

*Dit toestel biedt ondersteuning voor FAT12, FAT16, FAT32 en exFAT, maar het is mogelijk dat bepaalde USB-apparaten deze niet ondersteunen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.