Er is geen beltoon hoorbaar.

  • Zet het volume harder tijdens het ontvangen van een oproep.
  • De luidsprekers zijn niet aangesloten op het toestel.
    • Sluit de luidsprekers aan op het toestel. Om de luidsprekers voor de beltoon te selecteren, drukt u op HOME, raakt u [Settings] aan en selecteert u vervolgens [Phone Call Sound] bij [Sound].