Instellingen configureren

In de volgende configuratiecategorieën kunnen items ingesteld worden: algemene instellingen (General), geluidsinstellingen (Sound), visuele instellingen (Visual), BLUETOOTH-instellingen (Bluetooth).

  1. Druk op HOME en raak vervolgens [Settings] aan.
  2. Raak een van de instelcategorieën aan.
    De items die ingesteld kunnen worden, verschillen afhankelijk van de bron en instellingen.
  3. Beweeg de scrolbalk omhoog en omlaag om het gewenste item te selecteren.

Terugkeren naar het vorige scherm

Raak (terug) aan.

Omschakelen naar het afspeelscherm

Raak aan (terugkeren naar het afspeelscherm).