BLUETOOTH

Bluetooth device is not found.
  • Het toestel kan geen te verbinden BLUETOOTH-apparaat vinden.
    • Controleer de BLUETOOTH-instelling van het te verbinden apparaat.
  • De lijst met geregistreerde BLUETOOTH-apparaten bevat geen apparaten.
    • Koppel een BLUETOOTH-apparaat.
Handsfree device is not available.
  • Er is geen mobiele telefoon aangesloten.
    • Sluit een mobiele telefoon aan.