Luisteren naar de SiriusXM-radio

Druk op HOME en raak vervolgens [SXM] aan.

Uw SiriusXM-abonnement activeren

Met SiriusXM hoort u op één plek alles wat u wilt. Krijg toegang tot meer dan 140 zenders, inclusief reclamevrije muziek en de beste sportevenementen, nieuwszenders, debatten, comedy en entertainment. Welkom in de wereld van satellietradio. Een SiriusXM Connect Vehicle Tuner en bijbehorend abonnement zijn vereist. Ga voor meer informatie naar
www.siriusxm.com.


Druk na het installeren van uw SiriusXM Connect Vehicle Tuner en antenne op HOME en raak vervolgens [SXM] aan. Normaal krijgt u de SiriusXM-voorbeeldzender te horen op Channel 1. Ga na of u de voorbeeldzender kunt horen en selecteer vervolgens Channel 0 om het Radio ID van uw radio te zoeken. U vindt het Radio ID ook terug op de onderkant van de SiriusXM Connect Vehicle Tuner en op de verpakking ervan. U hebt dit nummer nodig om uw abonnement te activeren. Schrijf het nummer ter referentie op.

Opmerking

  • Het SiriusXM Radio ID bevat geen I, O, S of F.


Het SiriusXM Radio ID weergeven

  1. Druk op HOME en raak vervolgens [SXM] aan.
  2. Raak (optie) aan en selecteer vervolgens [Channel Direct Select].
  3. Voer [000] in en raak daarna [OK] aan.


In de VS kunt u uw abonnement activeren via het internet of door te bellen naar SiriusXM Listener Care:

Ga voor Canadese abonnementen als volgt te werk:


De SiriusXM-satellieten zullen als onderdeel van het activeringsproces een activeringsbericht naar uw radio sturen. Wanneer uw radio detecteert dat de radio het activeringsbericht ontvangen heeft, wordt het volgende weergegeven: [Subscription Updated Press Enter to Continue]. Eenmaal u geabonneerd bent, kunt u afstemmen op de zenders die in uw abonnementsplan inbegrepen zijn.

Opmerking

  • Het activeringsproces duurt normaal 10 tot 15 minuten, maar kan ook een uur in beslag nemen.
  • Om het activeringsbericht te ontvangen, moet uw radio ingeschakeld zijn en het SiriusXM-signaal ontvangen.