Een oproep beantwoorden

  1. Raak (bellen) aan wanneer u een oproep ontvangt.
    Het telefoongesprek wordt gestart.

Opmerking

  • De beltoon en het stemgeluid worden uitgevoerd via de voorluidsprekers. Om de luidsprekers voor handsfree bellen te selecteren, drukt u op HOME, raakt u [Settings] aan en selecteert u vervolgens [Phone Call Sound] bij [Sound].

Een gesprek weigeren/beëindigen

Raak (oproep beëindigen) aan.