Auteursrechten

SiriusXM-logo

Met SiriusXM-Ready® luistert u op een en dezelfde plek niet alleen naar reclamevrije muziek, maar ook naar sportuitzendingen, talkshows, comedy en nieuwsberichten. (SiriusXM Connect Tuner en abonnement vereist. Apart aan te schaffen.)
Ga voor meer informatie naar www.siriusxm.com.
SiriusXM en alle verwante merken en logo's zijn handelsmerken van Sirius XM Radio, Inc. Alle rechten voorbehouden.


Het woordmerk Bluetooth® en de bijbehorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan door Sony Group Corporation en dochterondernemingen ervan gebeurt onder licentie. Overige handelsmerken en merknamen zijn eigendom van de respectieve eigenaars.


Windows Media is een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.


Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectueel-eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Het gebruik of de verspreiding van dergelijke technologie buiten dit product om is verboden zonder licentie van Microsoft of een erkende dochteronderneming van Microsoft.


Apple, iPhone en Lightning zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc.


IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt gebruikt onder licentie.


Android, Android Auto, Google en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.


WebLink is een geregistreerd handelsmerk van Abalta Technologies, Inc. in de Verenigde Staten en een handelsmerk in andere landen.


DIT PRODUCT IS GELICENTIEERD ONDER DE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO-LICENTIE VOOR HET PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE GEBRUIK VAN EEN CONSUMENT OM VIDEOBEELDEN TE DECODEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE MPEG-4 VISUELE NORM ("MPEG-4-VIDEO"), DIE WERD GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT VOOR PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEITEN EN/OF WERD VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER DIE VAN MPEG LA EEN LICENTIE HEEFT GEKREGEN VOOR HET VERSTREKKEN VAN MPEG-4-VIDEO.
ER ZAL GEEN LICENTIE WORDEN TOEGEKEND OF GEÏMPLICEERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK.
VOOR BIJKOMENDE INFORMATIE, BIJVOORBEELD OVER PROMOTIONEEL, INTERN EN COMMERCIEEL GEBRUIK EN LICENTIES, KUNT U TERECHT BIJ MPEG LA, LLC. ZIE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM


Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars.