Radio-optiefuncties gebruiken

De volgende functies zijn beschikbaar wanneer u (optie) in de rechterbovenhoek van het scherm aanraakt.

[BTM (Best Tuning Memory)]

Hiermee kunt u zenders in volgorde van frequentie opslaan onder de voorkeuzenummers. Er kunnen 18 zenders voor FM en 12 zenders voor AM worden opgeslagen.


[AF] (XAV-AX3250(EUR))

Selecteer [ON] om de zender continu af te stemmen op het sterkste signaal in een netwerk.
(Alleen beschikbaar tijdens FM-ontvangst.)


[TA] (XAV-AX3250(EUR))

Selecteer [ON] om eventueel beschikbare actuele verkeersinformatie of verkeersprogramma's (TP) te ontvangen.
(Alleen beschikbaar tijdens FM-ontvangst.)


[Regional] (XAV-AX3250(EUR))

Selecteer [ON] om afgestemd te blijven op de huidige zender terwijl de AF-functie ingeschakeld is. Wanneer u het ontvangstgebied van dit regionale programma verlaat, selecteer dan [OFF]. Deze functie werkt niet in het VK en sommige andere regio's.
(Alleen beschikbaar tijdens FM-ontvangst.)


[PTY]

Selecteer een programmatype in de PTY-lijst om te zoeken naar een zender die het geselecteerde programmatype uitzendt.
(Alleen beschikbaar tijdens FM-ontvangst.)


Noodberichten ontvangen (XAV-AX3250(EUR))

Als de functie AF of TA ingeschakeld is, wordt de geselecteerde bron automatisch onderbroken door de noodberichten.