Sommige functies werken niet.

  • Controleer of het apparaat waarmee verbinding tot stand is gebracht de betreffende functie ondersteunt.