BLUETOOTH-instellingen (Bluetooth)

Bluetooth Connection

Hiermee kunt u het BLUETOOTH-signaal activeren: [OFF], [ON], [Pairing] (schakelt over naar de stand-bystand voor koppeling).


Bluetooth Device Info

Hiermee kunt u de informatie weergeven van het BLUETOOTH-apparaat dat aangesloten is op het toestel.
(Alleen beschikbaar wanneer [Bluetooth Connection] ingesteld is op [ON] en er een BLUETOOTH-apparaat verbonden is met het toestel.)


Bluetooth Reset

Hiermee kunt u alle BLUETOOTH-instellingen zoals de koppelingsinformatie, oproepgeschiedenis, geschiedenis van de verbonden BLUETOOTH-apparaten enz. initialiseren.