Het lukt niet om te koppelen.

  • Mogelijk kan het toestel nadat het geïnitialiseerd werd niet meer koppelen met een eerder gekoppeld BLUETOOTH-apparaat als de koppelingsinformatie van het toestel op het BLUETOOTH-apparaat aanwezig is. Wis in dat geval de koppelingsinformatie van het toestel van het BLUETOOTH-apparaat en koppel ze opnieuw.