Er klinkt een echo of ruis in de telefoongesprekken.

  • Verlaag het volume.
  • Stel [Speech Quality] in op [Mode 1] of [Mode 2].
  • Als andere geluiden dan het geluid van het telefoongesprek te hard zijn, probeert u die geluiden te beperken.
    • Sluit het raam als het verkeer veel lawaai maakt.
    • Zet de airconditioning zachter als deze veel lawaai maakt.