Algemene instellingen (General)

Language

Hiermee kunt u de schermtaal selecteren: [English], [Español], [Français], [Deutsch], [Italiano], [Português], [Русский], [ไทย], [], [简体中文], [繁體中文], [한국어], [Indonesia].


Demo

Hiermee kunt u de demonstratiestand activeren: [OFF], [ON].


Date/Time

Item Detail
Set Date/Time Hiermee kunt u de datum en tijd instellen: [Auto(RDS)], [Manual].
(XAV-AX3250(EUR)): [Auto(DAB)], [Manual].
Date Format Hiermee kunt u de notatie selecteren: [DD-MM-YYYY], [MM-DD-YYYY], [YYYY-MM-DD].
Time Format Hiermee kunt u de notatie selecteren: [12-hour], [24-hour].

Beep

Hiermee kunt u het bedieningsgeluid inschakelen: [OFF], [ON].


Rear View Camera

Hiermee kunt u het beeld van de achteruitrijcamera selecteren: [OFF], [Normal], [Reverse] (spiegelbeeld).
Met [Guide Line Adjust] kunt u de gids op het beeld van de achteruitrijcamera aanpassen.
Raak de dichtste kant of de verste kant (rode delen) van de gids aan om aan te passen.

Illustratie die toont hoe de achteruitrijcamera kan worden aangepast

Raak /// (links/omhoog/rechts/omlaag) aan om de positie van de gids aan te passen, en raak (naar binnen) of (naar buiten) aan om de breedte van de gids aan te passen.


Steering Control

Hiermee kunt u de invoerstand selecteren voor de aangesloten afstandsbediening. Om storingen te voorkomen, moet u voor u het gebruik start de invoerstand afstemmen op de aangesloten afstandsbediening.

Item Detail
Custom Dit is de invoerstand voor de stuurafstandsbediening (volg de procedures bij (registreren/configuratie) om functies op de aangesloten afstandsbediening te registreren).
Preset Dit is de invoerstand voor de bekabelde afstandsbediening, exclusief de stuurafstandsbediening.
(registreren/configuratie) Hiermee kunt u het stuurknopscherm openen.
Blijf drukken op de knop die u aan het stuur wilt toewijzen. De knop op het scherm licht op (stand-by).
Blijf drukken op de knop op het stuur waaraan u de functie wilt toewijzen. De kleur van de knop op het scherm verandert (gemarkeerd of omcirkeld met een oranje lijn).
Om andere functies te registreren, herhaalt u stap en .

(Alleen beschikbaar wanneer [Steering Control] ingesteld is op [Custom].)

Opmerking

  • Tijdens het doorvoeren van instellingen kan de aangesloten afstandsbediening niet gebruikt worden, ook al werden bepaalde functies al geregistreerd. Gebruik de knoppen op het toestel.
  • Als er zich tijdens de registratie een fout voordoet, wordt alle geregistreerde informatie gewist. Start de registratie opnieuw vanaf het begin.
  • Deze functie is op sommige wagens mogelijk niet beschikbaar. Ga naar de ondersteuningssite voor meer informatie over de compatibiliteit van uw voertuig.

Driving Position

Hiermee kunt u de rijpositie selecteren om de bruikbaarheid van Apple CarPlay en Android Auto te optimaliseren: [Left Side], [Right Side].


Tuning Steps (XAV-AX3200(E)/XAV-AX3200(E17)/XAV-AX3200(IN))

Hiermee kunt u de FM-/AM-afstemstap voor uw land instellen: [50kHz/9kHz], [100kHz/10kHz], [200kHz/10kHz].


SXM Reset (XAV-AX3200(UC)/XAV-AX3250(UC))

Hiermee kunt u de instellingen voor de SiriusXM Connect Vehicle Tuner initialiseren (voorgeprogrammeerde zenders/ouderlijk toezicht): [Reset], [Cancel].


Factory Reset

Hiermee kunt u voor alle instellingen de fabrieksinstellingen herstellen.


Firmware Version

Hiermee kunt u de firmwareversie bijwerken en controleren.


Open Source Licenses

Hiermee kunt u de softwarelicenties weergeven.