Er wordt onbedoeld een oproep beantwoord.

  • De telefoon waarmee verbinding tot stand wordt gebracht, is zo ingesteld dat een oproep automatisch wordt gestart.
  • [Auto Answer] is op dit toestel ingesteld op [ON].