Het koppelen is mislukt door een time-out.

  • Afhankelijk van het apparaat waarmee verbinding tot stand wordt gebracht, kan de tijdslimiet voor het koppelen kort zijn. Probeer de koppeling binnen de gestelde tijd te voltooien.