Luisteren naar de DAB/DAB+-radio

Druk op HOME en raak vervolgens [DAB+] aan.

Hint

  • Stel afhankelijk van het type DAB-antenne (niet bijgeleverd) [Antenna Power] in op [ON] (standaard) of [OFF].
  • Wanneer [DAB+] voor het eerst geselecteerd wordt na het herstellen van de fabrieksinstellingen, wordt het automatisch afstemmen automatisch gestart. Wacht tot het automatisch afstemmen voltooid is. (Als het proces onderbroken wordt, zal het automatisch afstemmen opnieuw gestart worden wanneer u de volgende keer [DAB+] selecteert.) Als er geen DAB-zender opgeslagen is na het uitvoeren van automatisch afstemmen, kunt u afstemmen door [Auto Tune] aan te raken in (lijst).

Bedieningselementen/indicaties voor de ontvangst

Illustratie van het DAB/DAB+-radioscherm

A. (lijst)

Hiermee kunt u de zenderlijst openen.


B. Huidige band

Hiermee kunt u de band wijzigen (DAB1, DAB2 of DAB3).


C. Naam zendergroep, naam zender


D. (DAB-opties)

Hiermee kunt u het DAB-optiemenu openen.


E. SEEK−/SEEK+

Hiermee kunt u zoeken naar zenders.


F. / (links/rechts)

Hiermee kunt u zoeken naar zendergroepen.
(Alleen beschikbaar wanneer [Seek By] ingesteld is op [Station Gp].)


G. Voorkeuzenummers

Hiermee kunt u een voorgeprogrammeerde zender selecteren. Veeg naar rechts of links om de andere voorgeprogrammeerde zenders weer te geven.
Blijf een nummer aanraken om de huidige zender onder dat voorkeuzenummer op te slaan.