Er kunnen geen zenders ontvangen worden.

  • Zie [No Station] voor meer informatie over wanneer er geen DAB-signaal kan worden ontvangen.