Luisteren naar de radio

Druk op HOME en raak vervolgens [Radio] aan.

Bedieningselementen/indicaties voor de ontvangst

Illustratie van het radioscherm

A. Huidige band

Hiermee kunt u de band wijzigen (FM1, FM2, FM3, AM1 of AM2).

B. Huidige frequentie, programmaservicenaam*, RDS (Radio Data System)-indicatie*

*Alleen beschikbaar tijdens RDS-ontvangst.

C. (radio-optie)

Hiermee kunt u het radio-optiemenu openen.

D. SEEK−/SEEK+

Hiermee kunt u automatisch afstemmen.

E. / (links/rechts)

Hiermee kunt u handmatig afstemmen.
Blijf de knoppen aanraken om frequenties te blijven overslaan.

F. Voorkeuzenummers

Hiermee kunt u een voorgeprogrammeerde zender selecteren. Veeg naar rechts of links om de andere voorgeprogrammeerde zenders weer te geven.
Blijf een knop aanraken om de huidige frequentie onder dat voorkeuzenummer op te slaan.