Er wordt geen beeld of een onduidelijk beeld weergegeven.

  • Het toestel is niet goed aangesloten.
    • Controleer de verbinding tussen dit toestel en andere apparatuur en stel de bronkeuzeschakelaar van de apparatuur in op dit toestel.
  • Het toestel is niet goed geïnstalleerd.
    • Installeer het toestel in een hoek van minder dan 30° op een stabiele plaats in de auto.
  • De handremkabel (lichtgroen) is niet aangesloten op het schakelsnoer van de handrem of de handrem is niet aangetrokken.
    • Controleer of de handremkabel goed aangesloten is op het schakelsnoer van de handrem en trek vervolgens de handrem aan.