Het volume van het aangesloten BLUETOOTH-apparaat is laag of hoog.

  • Het volumeniveau kan verschillen afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat.
    • Verminder het verschil in volumeniveau tussen dit toestel en het BLUETOOTH-apparaat.