General

Cannot play this content.
 • De geselecteerde inhoud kan niet worden afgespeeld of er is overgeslagen naar de volgende.
  • Het bestandsformaat van de inhoud wordt niet ondersteund. Controleer de ondersteunde bestandsformaten.
Device no response
 • Het toestel herkent het aangesloten USB-apparaat niet.
  • Sluit het USB-apparaat opnieuw aan.
  • Controleer of het USB-apparaat ondersteund wordt door het toestel.
No Playable Data
 • Het USB-apparaat bevat geen afspeelbare gegevens.
  • Plaats muziekgegevens/-bestanden op het USB-apparaat.
Overcurrent caution on USB.
 • Het USB-apparaat is overbelast.
  • Koppel het USB-apparaat los.
  • Het USB-apparaat vertoont een storing of er is een niet-ondersteund apparaat aangesloten.
USB device not supported
 • Ga naar de ondersteuningssite voor meer informatie over de compatibiliteit van uw USB-apparaat.
USB hub not supported
 • USB-hubs worden niet ondersteund door dit toestel.