Herhaaldelijk en willekeurig afspelen

  1. Raak tijdens het afspelen herhaaldelijk (herhalen) of (willekeurig) aan tot de gewenste afspeelstand weergegeven wordt.
    Het kan even duren voor het afspelen start in de geselecteerde afspeelstand.

De beschikbare afspeelstanden verschillen afhankelijk van de geselecteerde geluidsbron en het aangesloten apparaat.