Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby (režim okolního zvuku)

Během poslechu hudby můžete slyšet okolní zvuk přes mikrofony zabudované v levé/pravé jednotce sluchátek s mikrofonem.

Aktivace režimu okolního zvuku

Při zapnuté funkci potlačení hluku stiskněte tlačítko NC/AMBIENT.

Změna nastavení režimu okolního zvuku

Režim okolního zvuku lze nastavit připojením smartphonu (s nainstalovanou aplikací „Sony | Headphones Connect“) ke sluchátkům s mikrofonem prostřednictvím funkce Bluetooth.

Zaměření na hlas: Při poslechu hudby můžete slyšet zvuky (například hlášení ve vlaku), který chcete slyšet.

Deaktivace režimu okolního zvuku

Opakovaně stiskněte tlačítko NC/AMBIENT, dokud nebude režim okolního zvuku vypnut.

S každým stisknutím tlačítka se bude funkce přepínat následujícím způsobem, což bude také ohlašováno hlasovým upozorněním.


Funkce potlačení hluku / režim okolního zvuku: VYP.

Funkce potlačení hluku: ZAP. / režim okolního zvuku: VYP.

Režim okolního zvuku: ZAP.

Tip

  • V závislosti na okolí a typu/hlasitosti přehrávaného zvuku nemusí být okolní zvuk slyšet ani při použití režimu okolního zvuku. Nepoužívejte sluchátka s mikrofonem v místech, kde omezení vnímání okolního zvuku může vést k ohrožení, například na silnici, kde jezdí automobily a jízdní kola.
  • Pokud nejsou sluchátka s mikrofonem nasazena správně, režim okolního zvuku nemusí fungovat správně. Noste sluchátka s mikrofonem správným způsobem.
  • Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete také měnit nastavení funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku.
  • Nastavení režimu okolního zvuku změněná pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ se uloží do sluchátek s mikrofonem. Můžete poslouchat hudbu při použití uložených nastavení režimu okolního zvuku i v případě, že sluchátka s mikrofonem připojíte k jiným zařízením, na kterých není aplikace „Sony | Headphones Connect“ nainstalovaná.

Poznámka

  • V závislosti na okolním prostředí se může při zapnutém režimu okolního zvuku zvýraznit zvuk větru. V takovém případě zrušte zaměření na hlas pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“. Pokud je zvuk větru stále výrazný, režim okolního zvuku vypněte.