Sluchátka s mikrofonem nejsou rozpoznána počítačem.

  • Zkontrolujte, zda je kabel USB Type-C řádně připojen k portu USB počítače.
  • Ověřte, že jsou sluchátka s mikrofonem a počítač připojeny přímo, a nikoli přes rozbočovač USB.
  • Mohl nastat problém s portem USB připojeného počítače. Pokud je k dispozici jiný port USB počítače, zkuste se připojit k němu.
  • V jiných než výše uvedených případech zkuste postup připojení USB zopakovat.