Podporované kodeky

Kodek je algoritmus kódování zvuku používaný při přenášení zvuku prostřednictvím připojení Bluetooth.

Sluchátka s mikrofonem podporují následujících 5 kodeků pro přehrávání hudby prostřednictvím připojení A2DP: SBC, AAC, aptX, aptX HD a LDAC.

 • SBC

  Jedná se o zkratku výrazu Subband Codec.

  Jedná se o standardní technologii kódování zvuku používanou zařízeními Bluetooth.

  Všechna zařízení Bluetooth podporují SBC.

 • AAC

  Jedná se o zkratku výrazu Advanced Audio Coding.

  AAC využívají zejména produkty společnosti Apple, jako jsou zařízení iPhone, tento kodek nabízí vyšší kvalitu zvuku než SBC.

 • aptX

  Jedná se o technologii kódování zvuku. aptX využívají některé smartphony Android, tento kodek poskytuje vyšší kvalitu zvuku než SBC.

 • aptX HD

  Jedná se o technologii kódování zvuku. aptX HD využívají některé smartphony Android, tento kodek poskytuje vyšší kvalitu zvuku než aptX.

 • LDAC

  LDAC je technologie kódování zvuku vyvinutá společností Sony, která umožňuje přenášení obsahu High-Resolution (Hi-Res) Audio prostřednictvím připojení Bluetooth.
  Na rozdíl od ostatních technologií kódování kompatibilních s funkcí Bluetooth, jako je SBC, funguje bez převádění obsahu ve formátu Hi-Res Audio (*) na nižší kvalitu a v porovnání s ostatními technologiemi umožňuje přenos přibližně trojnásobku dat (**) přes bezdrátovou síť Bluetooth s nebývalou kvalitou zvuku prostřednictvím účinného kódování a optimalizované tvorby paketů.

  *Kromě obsahu ve formátu DSD

  **V porovnání s formátem SBC, když je zvolena přenosová rychlost 990 kb/s (96/48 kHz) nebo 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Když jsou sluchátka s mikrofonem nastavena na režim „priority kvality zvuku“, zatímco je z připojeného zařízení přenášena hudba v jednom z výše uvedených kodeků, přepnou se sluchátka s mikrofonem automaticky na příslušný kodek a budou hudbu přehrávat v tomto kodeku.

V závislosti na zařízení připojeném ke sluchátkům s mikrofonem je však možné, že budete muset zařízení dopředu nastavit, abyste mohli poslouchat hudbu na sluchátkách s mikrofonem v jiném kodeku, i když zařízení podporuje kodek vyšší kvality zvuku než SBC.

Informace týkající se nastavení kodeku naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením.