Kontrola zbývající kapacity baterie

Můžete zkontrolovat zbývající kapacitu nabíjecí baterie.

Když stisknete tlačítko , zatímco je napájení sluchátek s mikrofonem zapnuté, ozve se hlasové upozornění na zbývající kapacitu baterie.

„Battery about XX %“ (Baterie nabita přibližně z XX %) (Hodnota „XX“ představuje přibližnou zbývající hodnotu nabití.)

„Battery fully charged“ (Baterie plně nabita)

Zbývající kapacita baterie uváděná hlasovým upozorněním se může v některých případech lišit od skutečné zbývající kapacity. Použijte ji prosím jako hrubý odhad.

Červený indikátor navíc bliká (po dobu zhruba 15 sekund), pokud je zbývající kapacita baterie nízká po zapnutí sluchátek s mikrofonem.

Když je zbývající kapacita nízká

Právě aktivní indikátor se přepne na červenou barvu. Pokud se ozve hlasové upozornění „Low battery, please recharge headset“ (Slabá baterie, nabijte sluchátka s mikrofonem), sluchátka s mikrofonem co nejdříve nabijte.

Při úplném vybití baterie vydají sluchátka s mikrofonem výstražný zvukový signál, ozve se hlasové upozornění „Please recharge headset. Power off“ (Nabijte sluchátka s mikrofonem. Napájení vypnuto) a sluchátka s mikrofonem se automaticky vypnou.

Při použití zařízení iPhone nebo iPod touch

Po připojení sluchátek s mikrofonem k zařízení iPhone nebo iPod touch (iOS), které podporuje profil HFP (Hands-free Profile), se na displeji zobrazí ikona signalizující zbývající kapacitu baterie sluchátek s mikrofonem.

Zařízení, která lze použít

iPhone nebo iPod touch podporující HFP (Hands-free Profile) (iOS 5.0 nebo novější)

iOS 10.2 nebo novější

iOS 7.0 nebo novější

iOS 5.X / 6.X

A: zbývající kapacita baterie sluchátek s mikrofonem

Přibližná zbývající kapacita se zobrazuje v 10 různých úrovních. B až E jsou příklady zobrazení.

B: 100 %

C: 70 %

D: 50 %

E: 20 % nebo nižší (nutno nabít)


Údaj o zbývající kapacitě baterie se zobrazí na widgetu zařízení iPhone nebo iPod touch se systémem iOS 9 nebo novějším.

Zobrazená zbývající kapacita baterie se může v některých případech lišit od skutečné zbývající kapacity. Použijte ji prosím jako hrubý odhad.

Tip

  • Zbývající kapacitu baterie můžete zkontrolovat také pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“. Tuto aplikaci podporují smartphony Android i zařízení iPhone/iPod touch.

Poznámka

  • Připojíte-li sluchátka s mikrofonem k zařízení iPhone nebo iPod touch s profilem „Media audio“ (A2DP) pouze ve vícebodovém připojení, nebude se zbývající kapacita baterie zobrazovat správně.
  • Zbývající kapacita baterie se nemusí správně zobrazovat bezprostředně po aktualizaci softwaru nebo v případě, kdy jste sluchátka s mikrofonem po delší dobu nepoužívali. V takovém případě baterii několikrát opakovaně nabijte a vybijte, aby se zbývající kapacita baterie začala zobrazovat správně.