Používání funkce hlasového asistenta (Siri)

Pomocí funkce Siri, kterou jsou vybavena zařízení iPhone, můžete mluvením do sluchátek ovládat zařízení iPhone.

 1. Zapněte Siri.

  V zařízení iPhone vyberte možnost [Settings] - [Siri & Search], abyste zapnuti funkci [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].

  Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone.

  Poznámka: Podrobnosti o funkci Siri naleznete v návodu k obsluze zařízení nebo na stránkách zákaznické podpory zařízení iPhone.

 2. Připojte sluchátka s mikrofonem k zařízení iPhone prostřednictvím připojení Bluetooth.
 3. Když zařízení iPhone používá připojení Bluetooth a je v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, Siri aktivujete podržením prstu na ovládacím panelu dotykového snímače.

  Aktivuje se Siri.

 4. Prostřednictvím sluchátek sdělte požadavek na funkci Siri.

  Podrobnosti o funkci Siri, například o aplikacích, které s funkcí Siri spolupracují, naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone.

 5. Chcete-li pokračovat v požadavku, dvakrát lehce klepněte na ovládací panel dotykového snímače dříve, než se Siri deaktivuje.

  Pokud po aktivaci funkce Siri uběhne určitá doba bez požadavku, funkce Siri se deaktivuje.

Poznámka

 • Funkci Siri nelze aktivovat, když řeknete „Hey Siri“, ani v případě, že je nastavení „Hey Siri“ zařízení iPhone zapnuto.