Nabíjení sluchátek s mikrofonem

Sluchátka s mikrofonem obsahují integrovanou lithium-iontovou dobíjecí baterii. Před použitím sluchátka s mikrofonem nabijte pomocí dodaného kabelu USB Type-C.

 1. Připojte sluchátka s mikrofonem k elektrické zásuvce.

  Připojte sluchátka k elektrické zásuvce pomocí kabelu USB Type-C (je součástí dodávky) a napájecího adaptéru USB (prodává se samostatně).

  • Rozsvítí se indikátor (červený) na sluchátkách s mikrofonem.
  • Nabíjení bude dokončeno přibližně za 3 hodiny (*) a indikátor (červený) automaticky zhasne.

  *Čas potřebný k nabití vybité baterie na plnou kapacitu. Doba nabíjení baterie se může lišit v závislosti na podmínkách používání.

  Po dokončení nabíjení odpojte kabel USB Type-C.

Tip

 • Pomocí dodaného kabelu USB Type-C můžete také sluchátka s mikrofonem připojit ke spuštěnému počítači a nabíjet je tak.
 • Je-li nabíjení zahájeno při zapnutých sluchátkách s mikrofonem, dojde k jejich automatickému vypnutí.

Poznámka

 • Nabíjení nemusí být úspěšné s jinými kabely, než je dodaný kabel USB Type-C.
 • Nabíjení nemusí být úspěšné nebo může vyžadovat delší dobu nabíjení v závislosti na typu napájecího adaptéru USB.
 • Když jsou sluchátka s mikrofonem připojena k síťové zásuvce nebo k počítači, žádné operace, jako je zapínání sluchátek s mikrofonem, registrování nebo připojování k zařízením Bluetooth a přehrávání hudby nelze provést.
 • Sluchátka s mikrofonem nelze nabíjet, když se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace. V takovém případě změňte nastavení počítače a potom sluchátka s mikrofonem znovu nabijte.
 • Nebudete-li sluchátka s mikrofonem po delší dobu používat, může dojít k omezení počtu hodin, po které budou použitelná. Po několika dobitích se ovšem její výdrž zlepší.
 • Při dlouhodobém skladování sluchátek nabíjejte baterii na plnou kapacitu pravidelně jednou za 6 měsíců. Zabráníte tak úplnému vybití baterie.
 • Nebudete-li sluchátka s mikrofonem po delší dobu používat, může nabíjení baterie trvat déle.
 • Zjistí-li sluchátka s mikrofonem při nabíjení problém s některou z níže uvedených příčin, bude indikátor (červený) blikat. V takovém případě zopakujte nabíjení v rozsahu teplot nabíjení. Pokud problém přetrvá, obraťte se na svého prodejce Sony.
  • Okolní teplota překračuje rozsah teplot nabíjení 5 °C – 35 °C.
  • Došlo k problému s baterií.
 • Nebudete-li sluchátka s mikrofonem po delší dobu používat, nemusí se při nabíjení rozsvítit indikátor (červený). Počkejte prosím chvíli, dokud se indikátor (červený).
 • Poklesne-li výrazně počet hodin, po které je možné nabíjecí baterii používat, měli byste baterii vyměnit. Ve věci výměny nabíjecí baterie se obraťte na nejbližšího prodejce Sony.
 • Nevystavujte zařízení extrémním teplotním výkyvům, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani elektrickým rázům. Sluchátka s mikrofonem nikdy nenechávejte v zaparkovaném autě.
 • Při připojování k počítači používejte pouze dodaný kabel USB Type-C a připojení provádějte přímo k počítači. Při nepřímém připojení, například přes rozbočovač USB, nebude nabíjení řádně dokončeno.