Používání funkce Google Assistant

Pomocí funkce Google Assistant, kterou jsou vybaveny smartphony, můžete mluvením do sluchátek ovládat smartphone nebo provést hledání.

Kompatibilní smartphony
 • Smartphony se systémem Android 5.0 nebo novějším (Je nutná nejnovější verze aplikace Google app.)
 1. Otevřete aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a nastavte tlačítko NC/AMBIENT jako tlačítko Google Assistant.

  Při prvním použití funkce Google Assistant spusťte aplikaci Google Assistant, klepněte na tlačítko [Finish headphones setup] na zobrazení konverzací a proveďte úvodní nastavení aplikace Google Assistant podle pokynů na obrazovce.

  Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.

  https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

 2. Stisknutím tlačítka NC/AMBIENT můžete použít Google Assistant.
  • Stisknutím a podržením můžete zadat hlasový příkaz.
  • Jedním stisknutím přehrajete oznámení.
  • Dvěma stisknutími hlasový příkaz zrušíte.

Podrobnosti o aplikaci Google Assistant naleznete na následujících webových stránkách:

https://assistant.google.com

Tip

 • Zkontrolovat nebo aktualizovat verzi softwaru sluchátek s mikrofonem můžete pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
 • Když funkce Google Assistant není k dispozici kvůli chybějícímu připojení k síti, zazní oznámení „The Google Assistant is not connected“ (Aplikace Google Assistant není připojena).
 • Pokud v aplikaci Google Assistant nevidíte tlačítko [Finish headphones setup], zrušte spárování sluchátek v nastavení funkce Bluetooth ve smartphonu a proveďte spárování znovu.

Poznámka

 • Pokud je tlačítko NC/AMBIENT nastaveno v kroku 1 jako tlačítko Google Assistant, funkci potlačení hluku ani optimalizaci NC nelze za sluchátek s mikrofonem ovládat.
 • Pokud je tlačítko NC/AMBIENT nastaveno v kroku 1 jako tlačítko Google Assistant, funkci Amazon Alexa nelze za sluchátek s mikrofonem ovládat.
 • V některých zemích, oblastech nebo jazycích nemusí být funkce Google Assistant k dispozici.