Co je to potlačení hluku?

Obvod pro potlačení hluku snímá okolní hluk prostřednictvím vestavěných mikrofonů a odesílá do sluchátek s mikrofonem shodný signál s opačnou fází.

Poznámka

  • Efekt potlačení hluku se nemusí projevit ve velmi tichém prostředí, nebo může být slyšet zbytkový hluk.
  • V závislosti na způsobu nošení sluchátek s mikrofonem se může efekt potlačení hluku lišit nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě sluchátka s mikrofonem sundejte a znovu si je nasaďte.
  • Funkce potlačení hluku působí především na hluk v pásmu nízkých frekvencí. Ačkoli je hluk potlačen, není zcela vyrušen.
  • Při použití sluchátek s mikrofonem ve vlaku nebo v autě se může objevit hluk v závislosti na stavu kolejí či vozovky.
  • Mobilní telefony mohou způsobit rušení a šum. V takovém případě přesuňte sluchátka s mikrofonem dále od mobilního telefonu.
  • Mikrofon sluchátek s mikrofonem nezakrývejte rukou. Funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku nemusí fungovat správně nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě odtáhněte ruku od mikrofonu sluchátek s mikrofonem.

    A: Mikrofon funkce potlačení hluku (externí)