Ovládání audio zařízení (připojení Bluetooth)

Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje funkci ovládání zařízení (kompatibilní protokol: AVRCP), jsou k dispozici následující operace. Následující funkce se mohou lišit v závislosti na zařízení Bluetooth, nahlédněte proto do návodu k obsluze dodaného se zařízením.

Pomocí ovládacího panelu dotykového snímače můžete provádět následující operace.

  • Přehrát/pozastavit: Dvakrát jej rychle za sebou (v intervalu zhruba 0,4 sekundy) stiskněte prstem a okamžitě uvolněte (poklepání).

  • Následující stopa: Táhněte dopředu.

  • Předchozí stopa: Táhněte dozadu.

  • Přetáčení vpřed: Táhněte dopředu a podržte. (Zahájení přetáčení vpřed bude chvíli trvat.) V požadovaném místě přehrávání tlak uvolněte.

  • Přetáčení vzad: Táhněte dozadu a podržte. (Zahájení přetáčení vzad bude chvíli trvat.) V požadovaném místě přehrávání tlak uvolněte.

  • Zvýšení hlasitosti: Táhněte opakovaně nahoru, dokud hlasitost nedosáhne požadované úrovně.

  • Snížení hlasitosti: Táhněte opakovaně dolů, dokud hlasitost nedosáhne požadované úrovně.

  • Pokud po potažení nahoru nebo dolů přidržíte prst na ovládacím panelu dotykového snímače, hlasitost se bude dále měnit.

Poznámka

  • Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek s mikrofonem reagovat správně.
  • Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení. V některých případech může zařízení při provádění operací popsaných výše fungovat jinak nebo nemusí fungovat vůbec.