Připojení ke spárovanému zařízení iPhone

 1. Pokud je obrazovka zařízení iPhone zamknutá, odemkněte ji.
 2. Zapněte sluchátka s mikrofonem.

  Stiskněte a přidržte tlačítko přibližně 2 sekundy.

  Zkontrolujte, zda modrý indikátor po uvolnění prstu z tlačítka nadále bliká. Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

  Pokud se sluchátka s mikrofonem po svém zapnutí automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

  Zkontrolujte stav připojení zařízení iPhone. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 3.

 3. Zobrazte zařízení spárovaná se zařízením iPhone.
  1. Vyberte volbu [Settings].
  2. Stiskněte [Bluetooth].

  3. Dotkněte se volby [], abyste ji přepnuli na [] (vypněte funkci Bluetooth).

 4. Stiskněte [WH-1000XM3].

  Ozve se hlasové upozornění „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

Tip

 • Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.

Poznámka

 • Při připojování se na připojeném zařízení objeví [WH-1000XM3], [LE_WH-1000XM3] nebo obojí. Pokud se zobrazí obojí nebo [WH-1000XM3], klepněte na možnost [WH-1000XM3], nebo klepněte na možnost [LE_WH-1000XM3], pokud se zobrazí [LE_WH-1000XM3].
 • Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek s mikrofonem, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na zařízení nebo vypněte napájení.
 • Pokud nelze zařízení iPhone k sluchátkům s mikrofonem připojit, vymažte v zařízení iPhone informace o párování a proveďte spárování znovu. Více informací o operacích ve vašem zařízení iPhone naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone.