Vyskytnou-li se jakékoli problémy či nejasnosti, použijte tento návod.

Je podporován hlavní obsah aktualizace softwaru sluchátek s mikrofonem verze 4.1.0 a novější.

Aktualizujte software sluchátek s mikrofonem a aplikaci „Sony | Headphones Connect“ na nejnovější verzi. Podrobnosti naleznete na:

https://www.sony.net/elesupport/