Používání funkce Amazon Alexa

Pomocí funkce Amazon Alexa, kterou jsou vybaveny smartphony, můžete mluvením do sluchátek s mikrofonem ovládat smartphone nebo provést hledání.

Kompatibilní smartphony
 • Smartphony s nainstalovaným systémem Android 5.1 nebo novějším nebo iOS 10.0 nebo novějším.
 • Je vyžadována instalace nejnovější aplikace Amazon Alexa.
 1. Otevřete aplikaci Amazon Alexa.
 2. Otevřete aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a nastavte tlačítko NC/AMBIENT jako tlačítko Amazon Alexa.

  Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.

  https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

 3. Funkci Amazon Alexa můžete použít stisknutím tlačítka NC/AMBIENT.
  • Stisknutím můžete zadat hlasový příkaz.
  • Jedním stisknutím hlasový příkaz zrušíte.
  • Pokud se neozve hlas, funkce bude zrušena.

Podrobnosti o funkci Amazon Alexa naleznete na následujících webových stránkách:

https://www.amazon.com/b?node=16067214011

Tip

 • Zkontrolovat nebo aktualizovat verzi softwaru sluchátek s mikrofonem můžete pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
 • Když funkce Amazon Alexa není k dispozici kvůli chybějícímu připojení k síti, zazní oznámení „Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Buď vaše mobilní zařízení není připojeno, nebo bude nutné spustit aplikaci Alexa a opakovat akci).

Poznámka

 • Pokud je tlačítko NC/AMBIENT nastaveno v kroku 2 jako tlačítko Amazon Alexa, funkci potlačení hluku ani optimalizaci NC nelze za sluchátek s mikrofonem ovládat.
 • Pokud je tlačítko NC/AMBIENT nastaveno v kroku 2 jako tlačítko Amazon Alexa, funkci Google Assistant nelze ze sluchátek s mikrofonem ovládat.
 • Funkce Alexa není k dispozici ve všech jazycích a zemích/oblastech.
  Podrobnosti naleznete na stránce www.amazon.com/alexa-availability.