Funkce pro volání

Funkce dostupné během hovoru se mohou lišit v závislosti na profilu podporovaném smartphonem či mobilním telefonem. I když je profil stejný, funkce se mohou lišit v závislosti na daném typu smartphonu či mobilního telefonu.

Viz návod k obsluze dodaný k vašemu smartphonu či mobilnímu telefonu.

Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

V pohotovostním režimu / během přehrávání hudby
  • Podržením prstu na ovládacím panelu dotykového snímače spustíte funkci hlasového vytáčení smartphonu / mobilního telefonu (*) nebo aktivujete funkci Google app na smartphonu Android nebo Siri na zařízení iPhone.
Odchozí hovor
  • Lehkým dvojitým klepnutím na ovládací panel dotykového snímače (s intervalem přibližně 0,4 sekundy) zrušíte odchozí hovor.

  • Přidržte prst na ovládacím panelu dotykového snímače, dokud se volací zařízení nezmění ze sluchátek s mikrofonem na smartphone či mobilní telefon nebo naopak.

Příchozí hovor
  • Lehkým dvojitým klepnutím na ovládací panel dotykového snímače přijmete příchozí hovor.
  • Přidržením prstu na ovládacím panelu dotykového snímače odmítnete příchozí hovor.
Během hovoru
  • Lehkým dvojitým klepnutím na ovládací panel dotykového snímače ukončete příchozí hovor.
  • Přidržte prst na ovládacím panelu dotykového snímače, dokud se volací zařízení nezmění ze sluchátek s mikrofonem na smartphone či mobilní telefon nebo naopak.

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Odchozí hovor
  • Dvojitým klepnutím na ovládací panel dotykového snímače zrušíte odchozí hovor. (*)
Příchozí hovor
  • Lehkým dvojitým klepnutím na ovládací panel dotykového snímače přijmete příchozí hovor.
Během hovoru
  • Lehkým dvojitým klepnutím na ovládací panel dotykového snímače ukončete příchozí hovor. (*)

*Některá zařízení nemusejí tuto funkci podporovat.