Nelze navázat připojení přes Bluetooth

  • Ověřte, že jsou sluchátka s mikrofonem zapnutá.
  • Ověřte, že je zapnuté zařízení Bluetooth a funkce Bluetooth.
  • Pokud se sluchátka s mikrofonem automaticky připojují k poslednímu připojenému zařízení Bluetooth, nemusí být možné připojit sluchátka s mikrofonem k jiným zařízením pomocí funkce Bluetooth. V takovém případě na posledním připojeném zařízení Bluetooth odpojte připojení Bluetooth.
  • Zařízení Bluetooth se nachází v režimu spánku. Zrušte režim spánku.
  • Připojení Bluetooth bylo ukončeno. Navažte připojení Bluetooth znovu.
  • V případě, že byly informace o spárování se sluchátky s mikrofonem na připojeném zařízení smazány, spárujte sluchátka se zařízením znovu.