Používání funkce potlačení hluku

Při použití funkce potlačení hluku si můžete užívat hudbu, aniž byste byli rušeni hlukem z okolí.

 1. Zapněte sluchátka s mikrofonem.

  Ozve se hlasové upozornění „Power on“ (Napájení zapnuto).

  Funkce potlačení hluku se zapíná automaticky při zapnutí sluchátek s mikrofonem.

Vypnutí funkce potlačení hluku

Stiskněte opakovaně tlačítko NC/AMBIENT, dokud se funkce potlačení hluku nevypne.

S každým stisknutím tlačítka se bude funkce přepínat následujícím způsobem, což bude také ohlašováno hlasovým upozorněním.


Režim okolního zvuku: ZAP.

Funkce potlačení hluku / režim okolního zvuku: VYP.

Funkce potlačení hluku: ZAP. / režim okolního zvuku: VYP.

Tip

 • Používáte-li funkci potlačení hluku s připojením Bluetooth, funkce potlačení hluku zůstává zapnutá, i když připojíte dodaný kabel ke sluchátkům.
 • Používáte-li sluchátka s mikrofonem jako běžná sluchátka, vypněte sluchátka s mikrofonem a použijte dodaný kabel ke sluchátkům.
 • Nastavení funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku můžete také měnit pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

 • Pokud je tlačítko NC/AMBIENT nastaveno jako tlačítko funkce Google Assistant, funkci potlačení hluku nelze přepnout stisknutím tlačítka NC/AMBIENT. Nastavení funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku můžete také měnit pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
 • Pokud je tlačítko NC/AMBIENT nastaveno jako tlačítko Amazon Alexa, funkci potlačení hluku nelze přepnout stisknutím tlačítka NC/AMBIENT. Nastavení funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku můžete také měnit pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
 • Jsou-li sluchátka s mikrofonem připojená pomocí kabelu ke sluchátkům, indikátor vedle tlačítka zhasne.